Gayrimenkul Hukuku

 

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku
Bu konu 25.05.2016 16:23:27 tarihinde yazıldı.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır.
1. Ecrimisil davaları
2. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları
3. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
4. İpotek ihtilaflarından doğan davalar
5. İstihkak davaları
6. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
7. Kamulaştırma davaları
8. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
9. Kira bedelinin tespiti davaları
10. Önalım (şüfa) davaları
11. Tapu iptal ve tescil davaları
12. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
13. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
14. Tahliye davaları
1. Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2. Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti
3. Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
4. Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti
5. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6. Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
7. Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma ve değerlendirme
8. Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
9. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence )
10. İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
11. İpotek ve rehin tesisi işlemleri
12. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
13. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
14. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
15. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
16. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
17. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
18. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
19. Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
20. Tapu işlemleri
21. Türkiye’deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri
22. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti
23. Yönetim planı hazırlanması
24. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

Paylaş