Sulh hukuk mahkemesi harçları 2016!

 

Sulh hukuk mahkemesi harçları 2016!

Sulh hukuk mahkemesi harçları 2016!
Bu konu 25.05.2016 16:15:50 tarihinde yazıldı.

Sulh hukuk mahkemesi harçları 2016!

Kat mülkiyeti ve kiralama gibi gayrimenkul ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü için sulh hukuk mahkemelerine müracaat edilebiliyor.

Sulh hukuk mahkemesinda açılan davalar arasında; Mirasçılık belgesinin alınması, Tahliye Davası, İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi gibi davalar yer alıyor.
Açılabilen diğer davalar:
-Mirasçılık belgesinin iptali Davası
-Mirasta defter tutulması
-Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
-Delil tespit istemi
-Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
-Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)

Peki, sulh hukuk mahkemesi harçları 2016 ne kadar?

Sulh hukuk mahkemesi harçları 2016:

Sulh hukuk mahkemesi başvuru harcı:
Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 13,50

Sulh hukuk mahkemesi celse harcı:
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (16,50 TL’den aşağı olmamak üzere) (Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan davalarda 16,60

                                FİN Emlak           

Paylaş